Lämna inHur går det till?

När du lämnar in dina varor till 2nd häst får du ett kundnummer. Alla dina varor listas med eget nummer, detaljer och pris samt provisionskategori.  När vi har listat alla dina varor får du din lista som pdf-fil via mail. Vi skickar även ett sms när listningen är klar. Listningen kan ibland dröja några veckor, beroende på om det är många som har lämnat in.

Önskat pris på enskild vara kan sättas av säljaren om denne så önskar, annars sker prissättningen av 2nd Häst. Vi tar även emot smutsiga/oputsade varor, dock hamnar dessa i en egen provisionskategori. Varor som vi har tvättat eller putsat kan inte återhämtas kostnadsfritt. Kontakta oss för kostnadslista. Varor som behöver lagas tar vi emot beroende på vad som behöver lagas, då vi har begränsade möjligheter till lagning.

Vi förbehåller oss rätten att anordna olika tidsbegränsade kampanjer med tex rabatt på vissa varor. Meddela oss om du vill undanhålla någon specifik vara från detta.

Liggtid på varorna är 12 månader, vilken kan förlängas med ytterligare 12 månader efter överenskommelse. Det åligger säljaren att själv hålla koll på när liggtiden är slut och att då kontakta 2nd häst via mail. Vill man inte  förlänga liggtiden så kan man välja att hämta sina osålda varor eller skänka dem till 2nd häst. Har inte säljaren kontaktat 2nd häst inom 1  månad efter liggtidens utgång tillfaller resterande varor 2nd häst. Del av överskottet på efterskänkta varor kommer att skänkas till Svenska Hästars Värn.

Din ersättning betalas ut runt den siste i varje månad. Vid försäljning i webb-butiken sker dock utbetalning tidigast 14 dagar efter försäljningstillfället på grund av ångerrätten hos kund. (Distansköplagen)


Vi tar emot allt som rör hästar och hästsport, även litteratur. Vi tar även emot varor som det inte är säsong för.


Provisionskategorier

Varor med saluvärde upp till 500:- du får 50%

Varor med saluvärde upp till 1000:- : du får 60%

Varor med saluvärde över 1000:-  : du får 70%

Varor med saluvärde över 2000:-  : du får 80%

Sadlar med saluvärde mellan 3000 och 5000:-  : 2nd Häst tar 15%

Sadlar med saluvärde över 5000:-  : 2nd Häst tar 10%


Varor som är smutsiga eller trasiga: du får 25% 

Varor som är smutsiga och trasiga: du får 0%

Varor vi inte kan ta emot

* Använda strumpor/underställ                    

* Hjälmar som fallit i marken

* Ej hästrelaterade märken som t.ex. HM, Lindex, Kappahl